Program studiów licencjackich w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

SPECJALNOŚCI:

Strategia reklamy i public relations

I. Na pierwszym roku studenci poznają teorię i praktykę działań reklamowych. Wiedza o mechanizmach współczesnej reklamy, jej formach medialnych oraz rynku, jest podstawą do uzyskania praktycznych umiejętności z zakresu planowania i organizowania działań reklamowych, tworzenia i produkcji przekazów reklamowych, a także budżetowania i badania skuteczności reklamy.

II. Na drugim roku studenci poznają i ćwiczą w praktyce różne techniki PR, zarówno klasyczne, jak i innowacyjne (w tym e-PR). Dopełnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu PR jest poznawanie prawideł marketingu politycznego, a także zarządzanie informacją w sferze publicznej – wszystko to od strony warsztatowej.

III. Na trzecim roku studenci, dysponując już wiedzą o mediach, reklamie i PR, zapoznają się z tajnikami dziennikarstwa. Wiedza o formach i gatunkach dziennikarskich oraz ćwiczenia z tego zakresu owocują samodzielnymi próbami twórczości. Prace, nie tylko o charakterze dziennikarskim, realizowane są w różnych mediach: poza słowem mówionym i pisanym, studenci wykorzystują fotografię, rysunek, infografikę i film. Całości dopełniają zajęcia z pisania kreatywnego (copywritingu) i scenopisarstwa.

Produkcja audiowizualna i reżyseria

I. Pierwszy rok to przede wszystkim zajęcia z podstaw organizacji produkcji oraz realizacji telewizyjnej i radiowej. Szczególnie w kontekście prowadzenia działań reklamowych i specyfiki przekazów o charakterze perswazyjnym. Studenci w praktyce wykorzystają zdobytą wiedzę tworząc własne scenariusze, a na ich bazie realizując spoty reklamowe - telewizyjne i radiowe. Zdobędą też znajomość podstaw prawnych w kwestii prawa autorskiego i funkcjonowania rynku mediowego.

II. Wychodząc poza świat reklamy poznają bliżej szeroko rozumiane media elektroniczne. Mowa tu przede wszystkim o Internecie, jako „supermedium” szeroko wykorzystywanym do transmisji treści audiowizualnych. Z kolei zajęcia medioznawcze staną się podstawą tworzenia własnych materiałów dziennikarskich o charakterze reporterskim. Będzie to służyć rozwojowi kolejnych praktycznych kompetencji i umiejętności niezbędnych w tej branży.

III. Kolejnym krokiem jest wszechstronne rozwinięcie umiejętności dziennikarskich, warsztat języka oraz pozostałych środków komunikowania. Studenci zajmą się też przygotowaniem kompletnej dokumentacji produkcyjnej w zakresie przygotowania dowolnej realizacji audiowizualnej. Stworzą zaawansowane materiały o charakterze dziennikarskim (audycje radiowe i telewizyjne), które staną się elementem ich prac licencjackich.

Grafika i multimedia w komunikowaniu społecznym

I. Pierwszy rok to poznawanie i ćwiczenie zasad kompozycji oraz tradycyjnych technik plastycznych i malarskich. To także narzędziowa nauka pakietu graficznych programów komputerowych. Ćwiczenia obejmują przede wszystkim kontekst reklamowy, a ich ukoronowaniem jest zaprojektowanie własnej kampanii reklamowej w prasie bądź Internecie z wykorzystaniem poznanych narzędzi i zasad projektowania.

II. Drugi rok wprowadza nas w arkana sztuki dziennikarskiej. Ważnym elementem są tu zajęcia prowadzone przez profesjonalnych dziennikarzy oraz pracowników branży medialnej. Studenci uczą się też ilustrowania własnych tekstów i innych materiałów o charakterze dziennikarskim.

Tworzą też infografiki, a efektem ich pracy stają się projekty layoutów stron prasowych i internetowych.

III. Trzeci rok to tworzenie zaawansowanych layoutów dla tytułów prasowych lub medium internetowego (portalu, bloga), zoptymalizowanego na wielu poziomach:

funkcjonalnym, typograficznym i artystycznym. Wszystkie przygotowane materiały są bądź autorskie bądź pochodzą ze ścisłej współpracy z dziennikarzami profesjonalnymi (ewentualnie studentami innych specjalności kierunku dziennikarstwo) i w oparciu o ich zawodowe doświadczenia.

Fotografia w mediach

I. Na pierwszym roku dominują wszechstronne i wielotematyczne warsztaty fotograficzne.

Umiejętność robienia dobrych zdjęć, zarówno na poziomie technicznym, jak i treściowym / merytorycznym, jest podstawą studiów w tej specjalności. Szczególny nacisk jest położony na kreacje fotograficzne o charakterze reklamowym, których seria zrealizowana na podstawie briefu kreatywnego jest efektem pracy w tym roku.

II. Odniesienie fotografii do sztuki dziennikarskiej oraz symbioza tekstu i zdjęć są przewodnią ideą organizacji zajęć na drugim roku. Studenci przygotowują zdjęcia we współpracy z dziennikarzami prasowymi i internetowymi, ćwiczą zarówno ilustracyjną, jak i symboliczna funkcje fotograf*II*. Uczą się odnajdywania oraz tworzenia funkcjonalnych powiązań treści dziennikarskich z warsztatem fotograficznym.

III. Doskonałe opanowanie w praktyce zasad dziennikarstwa fotograficznego i fotoreportażu to najważniejsze zadania na trzecim roku. Poznane wcześniej techniki i wiedza z zakresu dziennikarstwa pozwoli tworzyć zaawansowane treści i odnajdywać się w aktualnych realiach rynkowych. Właśnie przygotowanie prac z tego zakresu warunkuje realizację pracy licencjackiej i uzyskanie tytułu licencjata. W ich realizacji będą wykorzystywane nowoczesne technologie wykonywania i obróbki zdjęć.

Warto zobaczyć:

Oceń:

Program studiów licencjackich w Wyższej Szkole Biznesu, Mediów i Reklamy

  • Aktualnie 4.97/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 5.0/5 (2704 głosy)