Deklaracja uczestnictwa

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Podejmij świadomą decyzję. Dołącz do grona specjalistów i rozwijaj swoją pasję w gronie przyjaciół. Skorzystaj z wygodnego formularza.

Dane osobowe

 

Dane teleadresowe

Adres zamieszkania

NA POBYT STAŁY

 

Dane identyfikacyjne

 

Dane uzupełniające

[?] Zobacz co należy napisać
Po pierwsze powiedz nam kim jesteś. Napisz kilka zdań o sobie, swoich dokonaniach, zainteresowaniach i planach na przyszłość. Na jakich polach chciał(a)byś się rozwijać? W jaki sposób chciał(a)byś realizować swoje pasje?

Po wtóre napisz dlaczego chcesz podjąć naukę właśnie w Warszawskiej Szkole Reklamy? Czego przede wszystkim oczekujesz i czego spodziewasz się po naszej szkole? Czym się ona według Ciebie wyróżnia?

Postaraj się wreszcie określić jakie warunki powinniśmy spełnić, abyś był(a) całkowicie usatysfakcjonowany(a)? Co możemy zrobić, abyś wyniósł(a) ze szkoły jak najwięcej i polecał(a) ją swoim przyjaciołom i znajomym?
 

Ankieta

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu dla potrzeb Warszawskiej Szkoły Reklamy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133).
Oświadczam, iż przyjmuje do wiadomości, że opłata rejestracyjna pobierana jest za przeprowadzenie procedury przyjęcia Kandydata do Szkoły, w szczególności za weryfikacje wymaganych dokumentów oraz sprawdzenie czy Kandydat spełnia formalne kryteria niezbedne do zostania Uczniem Szkoły.
Ponadto akceptuje fakt, że w/w opłata rejestracyjna (wpisowe) jest jednorazowa i ma charakter bezzwrotny.