Deklaracja uczestnictwa

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

Podejmij świadomą decyzję. Dołącz do grona specjalistów i rozwijaj swoją pasję w gronie przyjaciół. Skorzystaj z wygodnego formularza.

Dane osobowe

 

Dane teleadresowe

Adres zamieszkania

NA POBYT STAŁY

 

Dane identyfikacyjne

 

Dane uzupełniające

[?] Zobacz co należy napisać
Po pierwsze powiedz nam kim jesteś. Napisz kilka zdań o sobie, swoich dokonaniach, zainteresowaniach i planach na przyszłość. Na jakich polach chciał(a)byś się rozwijać? W jaki sposób chciał(a)byś realizować swoje pasje?

Po wtóre napisz dlaczego chcesz podjąć naukę właśnie w Warszawskiej Szkole Reklamy? Czego przede wszystkim oczekujesz i czego spodziewasz się po naszej szkole? Czym się ona według Ciebie wyróżnia?

Postaraj się wreszcie określić jakie warunki powinniśmy spełnić, abyś był(a) całkowicie usatysfakcjonowany(a)? Co możemy zrobić, abyś wyniósł(a) ze szkoły jak najwięcej i polecał(a) ją swoim przyjaciołom i znajomym?
 

Ankieta

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także wizerunku, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Warszawską Szkołę Reklamy w Warszawie, ul. Szolc-Rogozińskiego 3, jako Administratora Danych Osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia oraz przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach realizacji procesu rekrutacji i kształcenia, a także wypełnienia obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji handlowych przekazywanych przez Warszawską Szkołę Reklamy w Warszawie drogą mailową, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. Prawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020, poz. 344), a także kontakt telefoniczny, zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2020, poz. 374, 695).

Kandydat na studenta / słuchacza / kursanta, a także student / słuchacz / kursant uprawniony jest w siedzibie Warszawskiej Szkoły Reklamy do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).

Przyjmuje do wiadomości, że opłata rejestracyjna pobierana jest za przeprowadzenie procedury przyjęcia Kandydata do Szkoły, w szczególności za weryfikacje wymaganych dokumentów oraz sprawdzenie czy Kandydat spełnia formalne kryteria niezbedne do zostania Uczniem Szkoły. Ponadto akceptuje fakt, że w/w opłata rejestracyjna (wpisowe) jest jednorazowa i ma charakter bezzwrotny.