Edyta Pagel

Prodziekan WSBMiR, Podstawy kulturoznawstwa

Edyta PagelEdyta Pagel – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawca, animator kultury, antropolog widowisk i audiowizualności, wykładowca akademicki. Absolwentka Wydziału Polonistyki UW i Instytutu Kultury Polskiej UW w Zakładzie Teatru i Widowisk. Interesuje się antropologią widowisk społecznych, antropologią codzienności, problematyką kultury popularnej, audiowizualnością oraz mediami jako elementami kultury popularnej.

Dr Pagel sprawowała liczne funkcje m.in.: protokolantki Rady Wydziału Polonistyki UW, sekretarza Zakładu Teatru i Widowisk w Instytucie Kultury Polskiej UW, sekretarza i członka komisji egzaminacyjnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w WWSH im. B. Prusa, funkcję prorektora w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie. Członek Komisji Dyscyplinarnej MEiN. Od 2018 ekspert w programie Sprawa dla reportera Elżbiety Jaworowicz.

Uczestniczka licznych staży kulturoznawczych krajowych i zagranicznych m.in. w: Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, Ośrodku Praktyk Teatralnych w Gardzienicach, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie (warsztaty menedżera kultury, organizacja cyklu Spotkania Sztuki Akcji Rozdroże), Muzeum Teatralnym w Warszawie, Odin Teatret w Holstebro w Danii.

Dr Pagel prowadziła i prowadzi: ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, warsztaty oraz seminaria licencjackie i magisterskie w: Instytucie Kultury Polskiej UW (2001-04), na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2011-14), w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP (2005-12), Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru (2015-17), Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. B. Prusa (2006-18), Wszechnicy Warszawskiej (2018-19), Wyższej Szkole im. B. Jańskiego (2018-19). Twórczyni Koła Kulturoznawczego i Klubu Wolnej Książki, zaangażowana w sprawy społeczne członkini stowarzyszeń.

Obecnie badania dr Pagel dotyczą problemów związanych z antropologią audiowizualności, nowymi mediami i ich funkcjonowania w kulturze popularnej, reinterpretacji symboli kulturowych w nowych mediach. Na ukończeniu rozprawa habilitacyjna pt. Obrazy pożyczone. Medialne reinterpretacje dzieł sztuki jako komunikatów wizualnych w kulturze popularnej.

W WSR prowadzi zajęcia z:

Kontakt

Oceń:

Edyta Pagel

  • Aktualnie 4.02/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 4.0/5 (44 głosy)