Magdalena Wilińska

Dziekan WSBMiR, Prawo mediów i reklamy, Prawo własności intelektualnej

Magdalena Osińska-WilińskaMagdalena Osińska-Wilińska od 2020 roku pełni funkcję Dziekana Wyższej Szkoły Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie. Od 2019 roku prowadzi zajęcia z prawa reklamy oraz prawa własności intelektualnej.

Prawniczka, mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wspólniczka kancelarii WILIŃSKI LEGAL.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi pomocą prawną osobom najuboższym, od 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu Praw Człowieka White-Red oraz członka Rady w Fundacji Korpus Kadetów RP.

Absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz prawniczych studiów zagranicznych.

Absolwentka studiów podyplomowych:

Prelegent międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencji naukowych i sympozjów w całej Polsce. Trener prawa i procedury administracyjnej, prawa spółek, praw człowieka, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Wykładowca na szkoleniach dla praktyków największych przedsiębiorstw farmaceutycznych, medycznych, energetycznych, jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także dla służb mundurowych, prokuratorów i sędziów czy też dla spółek prawa handlowego i osób fizycznych.

W WSR prowadzi zajęcia z:

Oceń:

Magdalena Wilińska

  • Aktualnie 4.40/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ocena: 4.4/5 (10 głosów)