Michał Słomka

Warszawska Szkoła Reklamy dała mi przede wszystkim ogromny warsztat. Dzięki tej szkole mogłem poszerzać umiejętności obsługi programów związanych z postprodukcją i grafiką: Adobe Prermiere, After Effects, Photoshop.

Nowe studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w WSR

Począwszy od roku akademickiego 2014/15 Warszawska Szkoła Reklamy wprowadza do swojej oferty edukacyjnej studia licencjackie z zakresu strategii reklamy i public relations. Studia są realizowane we współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Humanistyczną, trwają 3 lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i uzyskaniem tytułu licencjata na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności Strategia reklamy i public relations.

Studio Bank

Część zajęć fotograficznych WSR odbywa się właśnie w tych murach pod kierownictwem nieocenionego Szymona Kobusińskiego.

Konrad J. Zarębski

historia filmu, historia działań audiowizualnych

Krzysztof Jasiński

Język Filmu, Dramaturgia

Agnieszka Bąk

Organizacja Produkcji Filmowej i TV